The Win Logistics Co.,Ltd.
บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จำกัด

บริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริการของเราเป็นมากกว่าการขนส่ง เพื่อให้เหมาะสมกับคำว่า บริการที่ดีที่สุด
High Quality Service

เราคือผู้เชี่ยวชาญการบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

DBD - Logistics Management Award 2018
1781 ผู้เข้าชม
การขับรถในเขตชุมชน เราควรใช้ควรใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เครดิต : สำนักงานการจราจร และขนส่งกรุงเทพมหานคร
1544 ผู้เข้าชม
สิงหาคม 2562 ส่งมอบงานย้ายครุภัณฑ์ก่อนกำหนด ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดบัง พร้อมติดตั้งห้องบรรยาย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานปูน ฯลฯ เรียบร้อย
1522 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์