เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญการบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นการขนส่งสินค้า และการโหลดหรือติดตั้งสินค้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จำกัด

ประวัติบริษัท (History)

     บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการขนส่งสินค้ามาร่วมกว่า5ปีอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ด้านการนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้ามามากกว่า 20 ปีมาบริหารงาน ที่เน้นใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ซึ่งคำว่า "การบริการที่ดีที่สุด" จึงทำให้กิจการขององค์กรได้รับการตอบสนองจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา และได้ก่อตั้งจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา

พันธกิจ (Mission)

     ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพที่ดี การบริการที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความปลอดภัยของสินค้า ส่งมอบตรงเวลา และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง/ประกอบ/ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ติดอันดับ1ใน10ของประเทศไทย

นโยบาย (Policy)

     ความรวดเร็ว และความปลอดภัยสินค้าของท่าน คือบริการของเรา

จุดเด่น (Feature)

     เรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั้งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน โดยใช้หลักการขนส่งสินค้า 5Rs Delivery

     1.Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่

     2.Right Time: ส่งมอบตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ

     3.Right Quantity: ส่งมอบตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

     4.Right Quality: ส่งมอบตรงตามคุณภาพที่ตกลง

     5.Right Cost: ส่งมอบตามราคา

กรอบการทำงาน (Wroking Plan)

     ยานพาหนะทุกคันมีการดูแลรักษาอย่างดี และมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อรักษาเวลาในการส่งสินค้าให้ตรงเวลา พร้อมสร้างบุคลากรให้มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักงานบริการ ตลอดทั้งมีความกระตือรือล้น พร้อมที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์