บริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ / เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เราคือผู้เชี่ยวชาญการบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นการขนส่งสินค้า และการโหลดหรือติดตั้งสินค้า

บริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ / เครื่องมือวิทยาศาสตร์


ขนย้ายเครื่องมือแพทย์    

     การบริการขนส่งสินค้าของเราเป็นแบบ Door to Door / เหมาเที่ยว / เหมาคัน แบบใช้ครั้งเดียว แบบรายเดือน หรือแบบรายปี สามารถรับ-ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเราคือผู้เชี่ยวชาญการส่งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องจักร

     เรามีการพัฒนาด้านบุคลากร ดูแลยานพาหนะให้อยู่ในระบบมาตรฐาน และเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับการบริการต่าง ๆ เช่น ใช้ GPS ควบคุมการขับขี่ ใช้ Stacker ในการโหลดสินค้า ฯลฯ

     สำหรับการบริการขนส่งสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานทางเราได้เน้นหลัก 5 Rights ได้แก่ Right Place ส่งตรงตามสถานที่ Right Time ส่งตรงตามเวลา Right Quantity ส่งตรงตามปริมาณ Right Quality ส่งตามคุณภาพ และ Right Cost ส่งตามราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 2562 ส่งมอบงานย้ายครุภัณฑ์ก่อนกำหนด ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดบัง พร้อมติดตั้งห้องบรรยาย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานปูน ฯลฯ เรียบร้อย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์