การเคลื่อนย้าย และการติดตั้งสินค้า

เราคือผู้เชี่ยวชาญการบริการขนส่งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นการขนส่งสินค้า และการโหลดหรือติดตั้งสินค้า

การเคลื่อนย้าย และการติดตั้งสินค้า

        ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
     ระบบการขนส่งโดยทั่วไป คือการส่งมอบให้เพียงแค่หน้าประตูเท่านั้น (
Door to Door) เนื่องจากไม่มีบุคลากร เครื่องมือ ในการเคลื่อนย้าย/ติดตั้ง สินค้าให้ท่าน

     เรามีบริการให้ท่านในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือ การติดตั้งสินค้า ด้วยบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสินค้าและสถานที่ ทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์